Mälardalens Ridgymnasium i Gustavsberg

Fristående ·

Aberga 6, Västerås

Mälardalens Ridgymnasium i Gustavsberg är ett fristående gymnasium i Värmdö. Mälardalens Ridgymnasium i Gustavsberg har introduktionsprogrammet och naturbruksprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Mälardalens Ridgymnasium i Gustavsberg 2022 var mellan 0 och 97,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 46 elever.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Hästhållning  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet, profil Häst  

97.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

36/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

29 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 12 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,6

Stöd

7

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

46 elever

Könsfördelning

98 % tjejer

2 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Skollunch

Matsal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Kurator och skolsköterska på plats en dag i veckan.

Mälardalens Ridgymnasium AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

46 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Mälardalens Ridgymnasium AB som är en fristående huvudman.