Mälardalens Tekniska Gymnasium

Fristående ·

Vagnmakarvägen 3, Södertälje

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola och universitet.

Utbildningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka!

Under studietiden får du 1 000 kr per månader i studiebonus och på sommaren är du garanterad betald sommarpraktik, om du följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från tidigare praktik. Efter godkänd examen är du garanterad 6 månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk och teknisk grundutbildning med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper och till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet.

Läs mer

Program

Industritekniska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

262.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

85/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B (18)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

44 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

9,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 67 svar, 97 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

9,6

Stöd

8,6

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

213 elever

Könsfördelning

18 % tjejer

82 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek

Dator

Kostnadsfri skoldator

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger

Alla våra elever äter frukost och lunch på restaurang Sjökringlan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan

Alla våra elever får tillgång till Gröndals hälsocenter både under och efter skoltid. Idrottslektionerna förläggs på Gröndal men eleverna kan också träna på gym efter skoltid.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Tre år efter

Studerar

41 %

Jobbar

52 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Mälardalens Tekniska Gymnasium AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

213 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Mälardalens Tekniska Gymnasium AB som är en fristående huvudman.