0

Marina Läroverket i Danderyd

Fristående ·

Stocksunds hamn, Stocksund

Marina läroverket är en gymnasieskola i marin miljö där lärande sker med världen som klassrum och våra segelfartyg som verktyg. Skolan ligger i Stocksunds hamn med närhet till både skärgården och storstaden som möjliggör för miljöupplevelse, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga. Med 500 elever på skolan kan vi erbjuda dig både trygghet och kamratskap, samtidigt som du får ta del av intressanta och varierande upplevelser.

Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Marina Läroverket 2022 var: Sam beteende, profil Ledarskap och kommunikation: 272.5, Ekonomi ekonomi, profil Företagande och entreprenörskap: 275, Naturbruk vattenbruk - marinbiologi, profil vatten och miljö: 247.5, Naturbruk vattenbruk - marinbiologi, profil Marinbiolog: 285, Marinteknik service och reparation 230.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Ledarskap och kommunikation  

272.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Företagande och entreprenörskap  

275

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

vattenbruk - marinbiologi, profil Vatten och miljö  

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

247.5

vattenbruk - marinbiologi, profil Marinbiolog  

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

285

Marinteknikutbildningen

Inriktning

Antagningsgräns

Service och reparation  

RIKS

Riksrekryterande - går att söka från hela landet.

RIKS

230

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 133 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,9

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

515 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Utmärkande

Teambuilding på Idskär

Till skolans egna ö Idskär kommer eleverna för undervisning och gruppstärkande aktiviteter. På ön finns stugor som möjliggör för övernattning.

Långsegling på internationellt vatten

Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. Ombord undervisas eleverna i de ordinarie skolämnen samtidigt som de mönstras som jungmän och tränas i samarbetsförmåga och problemlösning.

Kunskap utöver det vanliga

Skolans marina profil innebär att alla elever genomgår säkerhetsutbildning och praktiserar navigation och sjömanskap ombord på våra båtar.

Unikt nätverk

Marina läroverket samarbetar med andra skolor, högskolor och näringsliv både nationellt och internationellt. Eleverna arbetar ofta i verklighetsbaserade projekt och närheten till skärgården och tillgången till båtar och skepp möjliggör att förlägga delar av undervisningen på andra platser.

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan

Idrottssal

Idrottssal på skolan

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

39 %

Tre år efter

Studerar

63 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Sociala medier

Marina Läroverket i Danderyd

Vanliga frågor

Måste man vara en båtmänniska för att gå på Marina läroverket?

På vår skola går både elever som är vana vid livet på vattnet och de som aldrig har satt sin fot i en båt tidigare. Vi tror att gemensamt för våra elever är att de delar ett intresse för äventyret och är redo att ta sig an nya utmaningar, både på land och till havs.

Cedergrenska är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2828 elever totalt

Fristående huvudman

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.