Nacka Strands Gymnasium

Fristående ·

Cylindervägen 2, Nacka Strand

Nacka Strands Gymnasium, tidigare Mediagymnasiet Nacka Strand, är ett fristående gymnasium i Nacka. Nacka Strands Gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Nacka Strands Gymnasium 2022 var mellan 0 och 177,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 320 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Medier, information och kommunikation, profil Entreprenörskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Entreprenörskap  

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media, profil Speldesign  

152.5

Estetik och media, profil Spelgrafik  

177.5

Estetik och media, profil Rörlig bild  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, profil Kod  

0

Teknikvetenskap  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

56/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 81 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,8

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

320 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Järlahallen .

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Elevhälsopersonal jobbar halvtid.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

37 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

35 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

39 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

MediaGymnasiet Nacka Strand AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

320 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av MediaGymnasiet Nacka Strand AB som är en fristående huvudman.