Midsommarkransens gymnasium

Kommunalt ·

Tellusborgsvägen 10, Hägersten

Midsommarkransens gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Midsommarkransens gymnasium har barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Midsommarkransens gymnasium 2022 var mellan 0 och 250 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 709 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

227.5

Beteendevetenskap, profil Ledarskap  

250

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik  

227.5

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa  

140

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

47/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

69 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 158 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

4,9

Trygghet

7,2

Stöd

4,7

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

709 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

56 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

50 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

39 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.