Mimers gymnasium Täby

Fristående ·

Enhagsslingan 5, Täby

Mimers gymnasium Täby är ett fristående gymnasium i Täby. Mimers gymnasium Täby har naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Mimers gymnasium Täby 2022 var mellan 132,5 och 157,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 88 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

157.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

132.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

42/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,1

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

7,9

Antal elever på skolan

88 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottsundervisning utan idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Adinova AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

88 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Adinova AB som är en fristående huvudman.