Nacka gymnasium

Kommunalt ·

Griffelvägen 17, Nacka

Vi vänder oss till dig som tar dina studier på allvar och som är beredd att satsa engagemang och tid under dina tre gymnasieår. I gengäld erbjuder vi dig en utbildning av hög kvalitet. På Nacka gymnasium finns den kreativitet och kompetens, den bredd och de möjligheter som krävs för att ge dig en bra, konkurrenskraftig utbildning och en god förberedelse både för högskolestudier och för ett spännande yrkesliv.

Nacka gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Nacka. Nacka gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Nacka gymnasium 2022 var mellan 0 och 317,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 2189 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

252.5

Naturvetenskap, profil Matematik  

290

Naturvetenskap, profil Utland  

317.5

Naturvetenskap  

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

255

Medier, information och kommunikation  

245

Medier, information och kommunikation, profil Konst och design  

0

Samhällsvetenskap, profil Historia  

232.5

Samhällsvetenskap  

255

Samhällsvetenskap, profil Utland  

277.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

265

Juridik  

260

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

237.5

Informations- och medieteknik  

257.5

Informations- och medieteknik, profil Teknik och musik  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Samhällsbyggande och miljö  

260

Teknikvetenskap  

270

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

202.5

Elteknik  

210

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

172.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 531 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

2189 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Erbjuder ett stort utbud av olika typer av litteratur, många studieplatser, grupprum, och tre fackutbildade bibliotekarier

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och en salladsbuffé.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

57 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

58 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Nacka Kommun är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

2818 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Nacka Kommun som är en kommunal huvudman.