Nordiska Musikgymnasiet

Fristående ·

Katrinebergsbacken 2-10, Stockholm

Nordiska Musikgymnasiet är ett fristående gymnasium i Stockholm. Nordiska Musikgymnasiet har estetiska programmet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Nordiska Musikgymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 49 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Musik, profil Solistutbildning, tvärvetenskaplig  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 11 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

8

Trygghet

8,5

Stöd

8,7

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

49 elever

Könsfördelning

65 % tjejer

35 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Liljeholmshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Nordiska Musikgymnasiet AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

49 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Nordiska Musikgymnasiet AB som är en fristående huvudman.