Norra Reals gymnasium

Kommunalt ·

Roslagsgatan 1, Stockholm

Norra Reals gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Norra Reals gymnasium har humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Norra Reals gymnasium 2022 var mellan 277,5 och 322,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1009 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap, profil Forskning  

320

Naturvetenskap, profil Matematik  

317.5

Naturvetenskap, profil Miljö  

317.5

Naturvetenskap  

322.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, profil Miljö  

297.5

Samhällsvetenskap  

310

Humanistiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Kultur  

277.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

88/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 310 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

8,7

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1009 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Har även ett gym.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

68 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

88 %

Jobbar

8 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

73 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.