Novalisgymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Södra Järnvägsgatan 10, Järna

Novalisgymnasiet är ett fristående gymnasium i Södertälje. Novalisgymnasiet har estetiska programmet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Novalisgymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 55 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 12 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

6,7

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

50 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottsundervisning utan idrottssal.

Dator

Inga personliga skoldatorer.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Plats

Stiftelsen Novalis är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

50 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Novalis som är en fristående huvudman.