NTI Gymnasiet Nacka

Fristående ·

Augustendalsvägen 19, Nacka strand

NTI Gymnasiet Nacka är ett fristående gymnasium i Nacka. NTI Gymnasiet Nacka har el- och energiprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Gymnasiet Nacka 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 288 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

0

Teknikvetenskap  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

14/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 43 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,2

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

288 elever

Könsfördelning

4 % tjejer

96 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Har även ett digitalt bibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Mikrovågsugnar finns på skolan.

Plats

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14680 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.