NTI Gymnasiet Södertörn

Fristående ·

Röntgenvägen 19, Huddinge

NTI Gymnasiet Södertörn är ett fristående gymnasium i Huddinge. NTI Gymnasiet Södertörn har el- och energiprogrammet, estetiska programmet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Gymnasiet Södertörn 2022 var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 227 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

202.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

150

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

44/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

65 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

227 elever

Könsfördelning

11 % tjejer

89 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

49 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

28 %

Jobbar

56 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.