NTI Gymnasiet Sollentuna

Fristående ·

Turebergsvägen 3, Sollentuna

NTI Gymnasiet Sollentuna är ett fristående gymnasium i Sollentuna. NTI Gymnasiet Sollentuna har el- och energiprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Gymnasiet Sollentuna 2022 var mellan 0 och 167,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 190 elever.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

167.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

47/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 46 svar, 61 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

7,8

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

190 elever

Könsfördelning

6 % tjejer

94 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

38 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

29 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Fem år efter

Studerar

32 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.