NTI Gymnasiet Stockholm

Fristående ·

Craafords väg 12, Stockholm

NTI Gymnasiet Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. NTI Gymnasiet Stockholm har el- och energiprogrammet, estetiska programmet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Gymnasiet Stockholm 2022 var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 841 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

217.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

155

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 228 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,5

Stöd

7,9

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

841 elever

Könsfördelning

19 % tjejer

81 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

50 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

45 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

33 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.