NTI Gymnasiet Sundbyberg

Fristående ·

Rissneleden 144 B, Sundbyberg

NTI Gymnasiet Sundbyberg är ett fristående gymnasium i Sundbyberg. NTI Gymnasiet Sundbyberg har el- och energiprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Gymnasiet Sundbyberg 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 129 elever.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

0

Informations- och medieteknik  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

36 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 27 svar, 64 % svarsfrekvens

Studiero

4,8

Trygghet

7,5

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

129 elever

Könsfördelning

9 % tjejer

91 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

42 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Fem år efter

Studerar

39 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.