NTI Handelsgymnasiet Stockholm

Fristående ·

Hagagatan 25b, Stockholm

NTI Handelsgymnasiet Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. NTI Handelsgymnasiet Stockholm har ekonomiprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Handelsgymnasiet Stockholm 2022 var mellan 182,5 och 232,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 376 elever.

Läs mer

Program

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

232.5

Juridik  

217.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

182.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,3

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

376 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på Pace Stockholm.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Specialpedagog jobbar heltid, resterande elevhälsopersonal jobbar deltid.

Skollunch

Matsal på skolan.

Matsal hyrs av närliggande resturang.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

24 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.