NTI Vetenskapsgymnasiet Solna

Fristående ·

Tomtebodavägen 3A, Solna

NTI Vetenskapsgymnasiet Solna är ett fristående gymnasium i Solna. NTI Vetenskapsgymnasiet Solna har naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Vetenskapsgymnasiet Solna 2022 var mellan 0 och 195 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 135 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

195

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

58 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

7,7

Trygghet

9,6

Stöd

9,6

Elevnöjdhet

9,1

Antal elever på skolan

150 elever

Könsfördelning

25 % tjejer

75 % killar

Plats

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14680 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.