NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm

Fristående ·

Sysslomansgatan 18, Stockholm

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm har naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm 2022 var mellan 0 och 210 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 294 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

210

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

72 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 57 svar, 65 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,8

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

294 elever

Könsfördelning

33 % tjejer

67 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.