Nynäshamns gymnasium

Kommunalt ·

Kvarnvägen 4, Nynäshamn

Nynäshamns gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Nynäshamn. Nynäshamns gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Nynäshamns gymnasium 2022 var mellan 0 och 122,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 419 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

0

Juridik  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

0

Elteknik  

122.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

70

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

50/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 85 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,2

Stöd

5

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

419 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på Folkets hall.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

30 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

36 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

29 %

Jobbar

66 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Nynäshamns Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

419 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Nynäshamns Kommun som är en kommunal huvudman.