Örjanskolans gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Nibble, Järna

Örjanskolans gymnasium är ett Waldorfgymnasium i Järna utanför södertälje, här väljer du mellan två olika program som båda ger dig en stor frihet att söka till vidare studier. Waldorf Estet - Waldorf Natur

Oavsett inriktning integreras teoretiska, konstnärliga och praktiska moment i undervisningen. Målet är att du ska kunna gå vidare till högre utbildningar med ett självständigt och kreativt tänkande och en säker kunskapsgrund i bagaget – utan att ha tappat upptäckarlusten på vägen!

Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Örjanskolans gymnasium 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 79 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Waldorf  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Waldorf  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

49/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 21 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

79 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Gymnasiets bibliotek bemannas vissa tider under veckan

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten hämtas i skolans kök och äts i klassrummen

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Varje gymnasieelev får vid skolstart erbjudande om dator från skolan.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Föreningen Örjanskolan är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

79 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Föreningen Örjanskolan som är en fristående huvudman.