Österåkers gymnasium

Kommunalt ·

Lennart Neckmans väg 22, Åkersberga

Österåkers gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Österåker. Österåkers gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Österåkers gymnasium 2022 var mellan 175 och 260 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 634 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

222.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

237.5

Samhällsvetenskap  

230

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

260

Juridik  

245

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

180

Informations- och medieteknik  

175

Teknikvetenskap  

237.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 134 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,8

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

634 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Österåkers Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

634 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Österåkers Kommun som är en kommunal huvudman.