Östra Reals gymnasium

Kommunalt ·

Karlavägen 79, Stockholm

Östra Reals gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Östra Reals gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Östra Reals gymnasium 2022 var mellan 187,5 och 327,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1214 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

307.5

Naturvetenskap, profil Entreprenör-innovation  

327.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation  

280

Samhällsvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

187.5

Samhällsvetenskap  

292.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Marknadsföring/redovisning  

307.5

Ekonomi, profil Entreprenörskap  

320

Juridik  

302.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (17)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 312 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

8,8

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

1214 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Har även gym och konstgräsplan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

60 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

78 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

78 %

Jobbar

14 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.