Peabskolan Solna

Fristående ·

Södra Långgatan 20, Solna

Peabskolan Solna är ett fristående gymnasium i Solna. Peabskolan Solna har bygg- och anläggningsprogrammet och introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Peabskolan Solna 2022 var mellan 0 och 120 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 77 elever.

Läs mer

Program

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

120

Mark och anläggning  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

77.5

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

38/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

46 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 20 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

8,2

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

77 elever

Peabskolan AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

77 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Peabskolan AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.