Praktiska Gymnasiet Märsta

Fristående ·

Östra Bangatan 4, Arlanda Stad

Praktiska Gymnasiet Märsta är ett fristående gymnasium i Sigtuna. Praktiska Gymnasiet Märsta har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet och introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Märsta 2022 var mellan 0 och 185 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 101 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

0

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa  

0

Fritid och hälsa  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Barn- och fritidsprogrammet, profil Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Husbyggnad  

0

El- och energiprogrammet, profil Elteknik  

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

35/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

44 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 22 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

8

Trygghet

8,5

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

101 elever

Könsfördelning

28 % tjejer

72 % killar

Plats

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14680 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.