Praktiska Gymnasiet Södertälje

Fristående ·

Klastorpsslingan 5, Södertälje

På Praktiska Gymnasiet Södertälje kan du se fram emot tre år som kommer ge dig möjligheten att gå direkt till arbete eller att studera vidare på t ex yrkeshögskola. Hos oss läser alla elever som lärling, även på Introduktionsprogrammen, vilket innebär att hälften av din skoltid sker på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vi har APL-platser som ger yrkeskänslan i händerna. På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Allt eftersom tiden går finns det stora möjligheter att du går från elev till anställd.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Däremot kan du välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera på dina yrkeskurser. Du börjar läsa de högskoleförberedande kurserna i årskurs 2 och kan då bestämma hur du vill göra. Alla våra program ger dig flera valmöjligheter efter studenten, oavsett vilka kurser du väljer att läsa.

Praktiska Gymnasiet Södertälje är ett fristående gymnasium i Södertälje. Praktiska Gymnasiet Södertälje har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Södertälje 2022 var mellan 0 och 185 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 278 elever.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

177.5

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

185

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Djurvård  

0

Djurvård  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hästhållning  

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil, profil Personbil, MC, ATV  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

0

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

132.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bageri och konditori  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Kök och servering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Hotell- och turismprogrammet  

127.5

Hotell- och turismprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Barn- och fritidsprogrammet, profil Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Fordons- och transportprogrammet, profil Personbil, MC, ATV  

0

Hotell- och turismprogrammet  

0

Hantverksprogrammet, profil Barberare och hår- och makeupstylist  

137.5

Naturbruksprogrammet, profil Djurvård  

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Barn- och fritidsprogrammet, profil Pedagogiskt och socialt arbete  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

57.5

Fordons- och transportprogrammet, profil Personbil, MC, ATV  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hotell- och turismprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

62.5

Hantverksprogrammet, profil Frisör, barberare och hår- och makeupstylist  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

20

Naturbruksprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

132.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

77.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

23/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

28 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 59 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

6,5

Stöd

6

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

278 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Skolan anordnar buss till idrottshall.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

28 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

23 %

Jobbar

67 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.