Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen

Fristående ·

Mejerivägen 2, Stockholm

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, industritekniska programmet och hotell- och turismprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen 2022 var mellan 0 och 182,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 395 elever.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik, profil Larm- och säkerhetstekniker  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182.5

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

120

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

115

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

0

Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

160

Måleri  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Hotell- och turismprogrammet  

155

Hotell- och turismprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

120

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Försäljnings- och serviceprogrammet  

92.5

Fordons- och transportprogrammet  

0

Hotell- och turismprogrammet  

147.5

Hantverksprogrammet, profil Barberare och hår- och makeupstylist  

170

Industritekniska programmet  

0

Industritekniska programmet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik  

0

Produkt och maskinteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

39/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

59 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 90 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,7

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

395 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Matkortet fungerar även till campus egna matsal som delas med flera gymnasieskolor.

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.