Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen

Fristående ·

Mejerivägen 2, Stockholm

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, industritekniska programmet och hotell- och turismprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen 2022 var mellan 0 och 182,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 405 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

157.5

Elteknik, profil Larm- och säkerhetstekniker  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

0

Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

140

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

127.5

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Fordons- och transportprogrammet  

147.5

Försäljnings- och serviceprogrammet  

185

Hantverksprogrammet, profil Barberare och hår- och makeupstylist  

170

Hotell- och turismprogrammet  

170

Industritekniska programmet  

0

Industritekniska programmet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik  

0

Produkt och maskinteknik, profil Låssmed  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

39/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

62 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

68 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 90 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,7

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

405 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Matkortet fungerar även till campus egna matsal som delas med flera gymnasieskolor.

Plats

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14680 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.