ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm Karlberg

Fristående ·

Tomtebodavägen 3A, Solna

ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm Karlberg är ett fristående gymnasium i Solna. ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm Karlberg har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm Karlberg 2022 var mellan 230 och 270 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 252 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

265

Naturvetenskap  

270

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

242.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

255

Juridik  

230

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

46/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,1

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

252 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.