Psykologigymnasiet

Fristående ·

Industrivägen 19, Solna

Psykologigymnasiet är ett fristående gymnasium i Solna. Psykologigymnasiet har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Psykologigymnasiet 2022 var mellan 0 och 205 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 171 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Kriminologi  

197.5

Teater  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik, profil Kriminologi  

205

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 33 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

7,6

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

171 elever

Könsfördelning

75 % tjejer

25 % killar

Efter gymnasiet

Tre år efter

Studerar

54 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Psykologigymnasiet Sverige AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

171 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Psykologigymnasiet Sverige AB som är en fristående huvudman.