RGRH Stockholm

Kommunalt ·

RgRh, Polhemsgatan 35, Entre A16, Stockholm

RGRH Stockholm är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. RGRH Stockholm har estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på RGRH Stockholm 2022 var mellan 0 och 242,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 29 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

242.5

Samhällsvetenskap  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

8,6

Trygghet

9,1

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

29 elever

Könsfördelning

34 % tjejer

66 % killar

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.