RGRH Stockholm

Kommunalt ·

RgRh, Polhemsgatan 35, Entre A16, Stockholm

RGRH Stockholm är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. RGRH Stockholm har estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på RGRH Stockholm 2022 var mellan 0 och 242,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 32 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

8,6

Trygghet

9,1

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

32 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Plats

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17389 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.