Riksäpplet

Kommunalt ·

Haninge kommun, Haninge

Riksäpplet är ett kommunalt gymnasium i Haninge. Riksäpplet har introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Riksäpplet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 215 elever.

Läs mer

Program

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

43/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

61 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 25 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,3

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

215 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

33 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

24 %

Jobbar

62 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

24 %

Jobbar

67 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Haninge Kommun är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

2175 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Haninge Kommun som är en kommunal huvudman.