Rodengymnasiet

Kommunalt ·

Baldersgatan 14, Norrtälje

Rodengymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Norrtälje. Rodengymnasiet har ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och el- och energiprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Rodengymnasiet 2022 var mellan 0 och 232,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1199 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

207.5

Samhällsvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Samhällsvetenskap, profil Internationell  

232.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

0

Informations- och medieteknik  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

197.5

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Mark och anläggning  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Kök och servering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 245 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

1199 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Finns en mindre, och en större idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Elever på Transportprogrammet äter i närliggande resturang.

Norrtälje Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

1199 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Norrtälje Kommun som är en kommunal huvudman.