Rönninge gymnasium

Kommunalt ·

Sandbäcksvägen 10, Rönninge

Rönninge gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Salem. Rönninge gymnasium har barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Rönninge gymnasium 2022 var mellan 0 och 200 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 391 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

0

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

200

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik  

145

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

102.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

50/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 64 svar, 60 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

391 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Tre år efter

Studerar

66 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Salems Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

391 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Salems Kommun som är en kommunal huvudman.