Sågbäcksgymnasiet

Kommunalt ·

Huddingevägen 352, Huddinge

Sågbäcksgymnasiet är ett kommunalt gymnasium i . Sågbäcksgymnasiet har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet, industritekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sågbäcksgymnasiet 2022 var mellan 0 och 162,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 0 elever.

Läs mer

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

135

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Kök och servering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Barn- och fritidsprogrammet  

107.5

Fordons- och transportprogrammet  

85

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

80

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

115

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

162.5

Industritekniska programmet, profil Låssmed  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

50

Industritekniska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik, profil Låssmed  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Huddingehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Matsal delas med, och finns i Huddingegymnasiet.

Huddinge Kommun är huvudman

6 gymnasieskolor i Stockholm

2898 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.