Sågbäcksgymnasiet

Kommunalt ·

Huddingevägen 352, Huddinge

Sågbäcksgymnasiet är ett kommunalt gymnasium i . Sågbäcksgymnasiet har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet, industritekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sågbäcksgymnasiet 2022 var mellan 0 och 162,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 391 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Kök och servering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

0

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

122.5

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

105

Fordons- och transportprogrammet  

0

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

70

Industritekniska programmet  

0

Industritekniska programmet, profil Låssmed  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

60

Industritekniska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik, profil Låssmed  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

34 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

7,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

391 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Huddingehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Matsal delas med, och finns i Huddingegymnasiet.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

31 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

22 %

Jobbar

69 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Huddinge Kommun är huvudman

6 gymnasieskolor i Stockholm

2920 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.