Sigtunaskolan Humanistiska läroverket

Fristående, icke vinstdrivande ·

Manfred Björkquists allé 8, Sigtuna

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket är ett fristående gymnasium i Sigtuna. Sigtunaskolan Humanistiska läroverket har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sigtunaskolan Humanistiska läroverket 2022 var mellan 265 och 307,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 312 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

307.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, profil Internationell  

270

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

297.5

Ekonomi, profil Engelska  

265

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

48/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

45 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 75 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7,6

Trygghet

8,4

Stöd

8,2

Elevnöjdhet

8,5

Antal elever på skolan

312 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Fem år efter

Studerar

61 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Sigtuna Skolstiftelse är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

312 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Sigtuna Skolstiftelse som är en fristående huvudman.