Sjölins Gymnasium Nacka

Fristående ·

Experimentgatan 7, Nacka

Sjölins Gymnasium Nacka är ett fristående gymnasium i Nacka. Sjölins Gymnasium Nacka har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sjölins Gymnasium Nacka 2022 var mellan 255 och 285 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 477 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

255

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

270

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 135 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,9

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

477 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Har mindre idrottssal. Idrott utövas även i Sickla gymnastikhall.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

40 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Fem år efter

Studerar

54 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.