Sjölins Gymnasium Södermalm

Fristående ·

Sandbacksgatan 10, Stockholm

Sjölins Gymnasium Södermalm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Sjölins Gymnasium Södermalm har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sjölins Gymnasium Södermalm 2022 var mellan 270 och 300 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 665 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

300

Naturvetenskap  

287.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

270

Samhällsvetenskap  

287.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

290

Juridik  

282.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 181 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,5

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

665 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

43 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

53 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

53 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.