Sjömansskolan

Fristående ·

Mälarvarvsbacken 2, Stockholm

Sjömansskolan är ett fristående gymnasium i Stockholm. Sjömansskolan har sjöfartsutbildningen. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sjömansskolan 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 56 elever.

Läs mer

Program

Sjöfartsutbildningen

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

RIKS

Riksrekryterande - går att söka från hela landet.

RIKS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

71 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

57 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 16 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,9

Stöd

6

Elevnöjdhet

5

Antal elever på skolan

56 elever

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Inga personliga skoldatorer.

Skolan har datorer som kan lånas.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Sjömansskolan Stockholm AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

56 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Sjömansskolan Stockholm AB som är en fristående huvudman.