Skärgårdsgymnasiet Åkersberga

Fristående ·

Näsvägen 15, Åkersberga

Skärgårdsgymnasiet Åkersberga är ett fristående gymnasium i Österåker. Skärgårdsgymnasiet har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, naturbruksprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Skärgårdsgymnasiet Åkersberga 2022 var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 431 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

192.5

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

195

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Djurvård  

0

Djurvård  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

160

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

117.5

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

0

Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Transport  

0

Transport  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

195

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Frisör  

147.5

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Frisör  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Stylist  

0

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Stylist  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Anläggningsfordon  

145

Anläggningsfordon  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Husbyggnad  

0

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

147.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bageri och konditori  

0

Bageri och konditori  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Kök och servering  

0

Kök och servering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

167.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet  

0

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hantverksprogrammet  

90

Hantverksprogrammet, profil Frisör, barberare och hår- och makeupstylist  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Naturbruksprogrammet  

90

Naturbruksprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

39/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

68 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 102 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,3

Stöd

8,3

Elevnöjdhet

8,6

Antal elever på skolan

391 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

14 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

45 %

Plats

Au Claves AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

391 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Au Claves AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.