Södertörns Gymnasium

Kommunalt ·

Römossevägen 25, Huddinge

Södertörns Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Huddinge. Södertörns Gymnasium har naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Södertörns Gymnasium 2022 var mellan 0 och 165 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 464 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

0

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

165

Samhällsvetenskap  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

24/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

7,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

464 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

33 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

22 %

Jobbar

60 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Huddinge Kommun är huvudman

6 gymnasieskolor i Stockholm

2898 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal huvudman.