Sofiaängens gymnasieskola

Fristående ·

Bergsunds strand 43 A, Stockholm

Sofiaängens gymnasieskola är ett fristående gymnasium i Stockholm. Sofiaängens gymnasieskola har samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sofiaängens gymnasieskola 2022 var 182,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 66 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

182.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8

Sofiaängen AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

66 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Sofiaängen AB som är en fristående huvudman.