Solna Gymnasium

Kommunalt ·

Råsundavägen 80, Solna

Solna Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Solna. Solna Gymnasium har barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Solna Gymnasium 2022 var mellan 175 och 297,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 778 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

297.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

247.5

Samhällsvetenskap  

245

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

272.5

Juridik  

272.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

175

Elteknik  

207.5

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa  

217.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 120 svar, 54 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,4

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

778 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

46 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

57 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Solna Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

778 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Solna Kommun som är en kommunal huvudman.