Spånga gymnasium

Kommunalt ·

Adolf Rudbecksväg 21, Spånga

Spånga gymnasium är Stockholms enda djur- och naturgymnasium. Hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och förhållandet mellan människa och miljö är utgångspunkter i lärandet hos oss.

Spånga gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Spånga gymnasium har introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Spånga gymnasium 2022 var mellan 0 och 107,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 366 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Djurvård, profil Djurvård och naturvetenskap  

0

Djurvård, profil Djurpark och djursjukvård  

107.5

Hästhållning, profil Trav  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet  

87.5

Naturbruksprogrammet, profil Hästhållning  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

49/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 76 svar, 57 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

366 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Vi har ett stort bibliotek med en bibliotekarie som bemannar alla dagar i veckan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog jobbar heltid alla dagar i veckan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

54 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

76 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

53 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.