S:t Eriks gymnasium

Kommunalt ·

Polhemsgatan 35, Stockholm

S:t Eriks gymnasium är en kommunal gymnasieskola vid Fridhemsplan på Kungsholmen. Här finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Våra elever kan lägga grunden till högstudiestudier för högskola genom estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Här finns även möjligheter att läsa vid ett yrkesprogram. Skolan erbjuder flera inriktningar och program som el och energiprogrammet, textil design, frisör, florist och finsnickeri.

Antagningspoängen som krävdes för att komma in på S:t Eriks gymnasium 2022 var mellan 0 och 603 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1192 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

237.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation  

230

Samhällsvetenskap  

220

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

409.5

Estetik och media, profil Animation  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

436.5

Estetik och media, profil Film och regi  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

527.5

Musik, profil Trummor  

222.5

Musik, profil Bas  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Gitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

603

Musik, profil Piano  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

406.5

Musik, profil Sång  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

487.5

Musik, profil Musikal  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Musikproduktion  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

225

Teater  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

409.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Automation  

0

Elteknik  

167.5

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Finsnickeri  

190

Florist  

150

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

160

Textil design  

210

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet  

195

Hantverksprogrammet, profil Florist  

0

Hantverksprogrammet, profil Textil design  

0

Hantverksprogrammet, profil Barberare och hår- och makeupstylist  

75

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

47/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 123 svar, 32 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,4

Stöd

5

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

1192 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

14 %

Jobbar

52 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

34 %

Tre år efter

Studerar

36 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

43 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.