S:ta Ragnhildgymnasiet

Fristående ·

Korpuddsvägen 1, Södertälje

S:ta Ragnhildgymnasiet är det internationella frigymnasiet i Södertälje vid Östertälje station. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag 250 elever. S:ta Ragnhildgymnasiet ägs av en icke vinstdrivande stiftelse. Skolan har två högskoleförberedande program. De valbara kurser som skolan erbjuder ger dig möjlighet att söka många olika universitet- och högskoleutbildningar efter S:ta Ragnhildgymnasiet.

Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och tonvikten på kvalitet utgör grunden för vad som är skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro, eller TTA som det kallas på skolan. Vi arbetar för att alla ska lära känna varandra. Det ger en fin sammanhållning och skapar arbetsro.

Det är lätt att ta sig till S:ta Ragnhildgymnasiet. Skolan ligger vid Östertälje station och dit går det både pendeltåg och bussar.

Vårt mål är att alla som går ut S:ta Ragnhildgymnasiet ska vara behöriga för högskolestudier. Vi har stödundervisning om du behöver extra hjälp och extra många timmar i matematik och språk i åk 1. Våra högpresterande elever sporrar vi genom fördjupningsuppgifter och extra handledning.

S:ta Ragnhildgymnasiet är ett gymnasium i Södertälje. S:ta Ragnhildgymnasiet har ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på S:ta Ragnhildgymnasiet 2022 var mellan 0 och 210 meritpoäng.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

210

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

77 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 70 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,9

Antal elever på skolan

252 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Våra fysiska idrottslektioner hålls i Täljehallen. Den tid på året som de kan ha idrottslektionerna utomhus hålls de oftast på Östertälje IP.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Eleverna får låna en kostnadsfri skoldator. Datorn har alla Microsofts program och alla elever har tillgång till "hjälpprogram" av olika slag.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Martina är deltidsanställd som skolsköterska och vi anlitar läkare som är kopplad till skolan vid behov samt kurator som kommer vissa dagar/månaden.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

66 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Tre år efter

Studerar

78 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

2 %

Fem år efter

Studerar

47 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

S:ta Ragnhildgymnasiet AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

252 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av S:ta Ragnhildgymnasiet AB som är en fristående huvudman.