Stillerska gymnasiet

Fristående ·

Sveavägen 24A, Lidingö

Stillerska gymnasiet är ett fristående gymnasium i Lidingö. Stillerska gymnasiet har estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Stillerska gymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 55 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation, profil Digital media  

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media, profil Digital media  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

44/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 19 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

4

Trygghet

8,8

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

55 elever

Könsfördelning

24 % tjejer

76 % killar

Stillerska AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

55 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stillerska AB som är en fristående huvudman.