Stockholm Science and Innovation School

Kommunalt ·

Borgarfjordsgatan 6c, Kista

Stockholm Science and Innovation School är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Stockholm Science and Innovation School har teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Stockholm Science and Innovation School 2022 var mellan 247,5 och 257,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 383 elever.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

247.5

Teknikvetenskap  

257.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

100 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

9,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

383 elever

Könsfördelning

13 % tjejer

87 % killar

Praktiskt

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

64 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.