Stockholms Estetiska gymnasium

Fristående ·

Trekantsvägen 3, Stockholm

Stockholms Estetiska gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Stockholms Estetiska gymnasium har estetiska programmet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Stockholms Estetiska gymnasium 2022 var mellan 0 och 440,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 239 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Dans  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

237.5

Musik, profil Blåsinstrument  

0

Musik, profil Stråkinstrument  

0

Musik, profil Bas  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

412.5

Musik, profil Multimusiker  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

147.5

Musik, profil Piano  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

302.5

Musik, profil Slagverk  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Gitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

440.5

Musik, profil Musikproduktion  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

157.5

Musik, profil Singer/songwriter  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

197.5

Musik, profil Sång  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

394.5

Teater  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

230

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 70 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,4

Stöd

6

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

239 elever

Könsfördelning

73 % tjejer

27 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

50 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

75 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

65 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För. är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

239 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För. som är en fristående huvudman.