Stockholms hotell- och restaurangskola

Kommunalt ·

Arenavägen 60, Johanneshov

Stockholms hotell- och restaurangskola är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Stockholms hotell- och restaurangskola har introduktionsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Stockholms hotell- och restaurangskola 2022 var mellan 0 och 205 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 439 elever.

Läs mer

Program

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bageri och konditori  

0

Kök och servering, profil Bartender/barista  

97.5

Kök och servering, profil Internationell  

0

Kök och servering  

147.5

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Hotell- och turismprogrammet  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Hotell- och turismprogrammet  

160

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, profil Kök och servering  

205

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, profil Bageri och konditori  

110

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 110 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

439 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Enskedehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Elever lagar maten på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

19 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

36 %

Tre år efter

Studerar

18 %

Jobbar

62 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

20 %

Jobbar

64 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.