Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium

Kommunalt ·

Kungens Kurvaleden 4, Kungens Kurva

Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium har fordons- och transportprogrammet och introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium 2022 var mellan 0 och 192,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 220 elever.

Läs mer

Program

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner  

0

Personbil  

0

Transport  

192.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Fordons- och transportprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

46/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

45 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 44 svar, 65 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

9,4

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8,9

Antal elever på skolan

220 elever

Könsfördelning

10 % tjejer

90 % killar

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.