Täby Enskilda Gymnasium

Fristående ·

Kemistvägen 1a, Täby

Täby Enskilda Gymnasium är en självständig skola som inte är en del i någon skolkoncern. Skolan startades 1999. Cirka 900 elever, 33 klasser, 28 elever per klass. Ljusa, fräscha och moderna lokaler. Varje elev och lärare har en dator som ett verktyg i studierna. Buss och pendeltåg på gångavstånd. 20 minuter till Stockholm

Täby Enskilda Gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Täby Enskilda Gymnasium 2022 var mellan 260 och 325 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 889 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

325

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

310

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

310

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media, profil Det digitala samhället  

260

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

320

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

93/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

9,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 253 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

9,2

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

9

Antal elever på skolan

889 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Prisbelönt skolmat som lagas från grunden, varje dag.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

500 meter från skolan

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

81 %

Jobbar

14 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

51 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Täby Enskilda Gymnasium AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

889 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Täby Enskilda Gymnasium AB som är en fristående huvudman.